Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

CGHRM frukostseminarium med professor Graeme Martin: Corporate reputation

Research profile seminar

En stor central fråga för både företag och organisationer är hur de ska säkra sin kompetensförsörjning. En viktig förutsättning är att det övergripande varumärket (brand) eller arbetsgivarvarumärket (employer branding) är så pass starkt att det bidrar till intresset för att arbeta för eller åt verksamheten. Men forskning visar att frågor inom Corporate Reputation - employer branding ibland har fått för mycket fokus, och ibland inte har fått det fokus som skulle behövas. Det finns därför stora utmaningar i att både uppnå men också behålla ett starkt arbetsgivarvarumärke.

Under frukostmötet berättar professor Graeme Martin, University of Dundee, Scotland, om sin mångåriga forskning inom området Corporate reputation, och ger också inspel kring praktiska utmaningar för företag och organisationer, särskilt med koppling till HR.

Följ evenemangslänken nedan för anmälan och ytterligare information.

Date: 9/22/2017

Time: 7:30 AM - 9:30 AM

Categories: Economics and Law

Location: School of Business, Economics and Law, Vasagatan 1
C22

Additional information:
Inbjudan Employer branding 170922.pdf

Contact person: Per Thilander

Calendar

To the calendar

Page Manager: Webbredaktionen|Last update: 4/22/2014
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?