Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Konferens: Styra och leda framtidens välfärd 2018

Conference

Välfärdens styrning och ledning är ett ständigt aktuellt tema i samhällsdebatten. Vad har vi fått för erfarenheter av genomförd forskning och utvecklingsarbete på kommunal och landstingsnivå under de senaste decennierna? Vad har fungerat väl och vad behöver vi ompröva? Hur klarar vi balansen mellan medborgarnas ökade och förändrade förväntningar på välfärden och politikens uppdrag att hushålla med skattemedel. Dessutom skall politikerna och skapa förutsättningar för medarbetares möjligheter att utföra ett gott arbete med möjlighet till goda arbetsvillkor.

Konferensen vänder sig till politiker, chefer och tjänstemän på strategisk nivå inom kommuner och landsting samt till representanter från statliga myndigheter, arbetsmarknadens parter och akademin. Du får möjlighet att möta, fråga och påverka ledande politiker, tjänstemän och forskare.

På konferensen diskuteras hur den framtida välfärden kan styras, ledas och utvecklas ur olika perspektiv i seminarier och workshops.

Följ evenemangslänken för ytterligare information.

Date & hour: 1/9/2018

Categories: Economics and Law

Location: Göteborg

Event URL: Read more about Konferens: Styra och leda framtidens välfärd 2018

Calendar

To the calendar

Page Manager: Webbredaktionen|Last update: 4/22/2014
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?