Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Spännande att bygga något nytt - CGHRM fyller ett tomrum i HR-Sverige!

När Per Thilander kom i kontakt med arbetet att starta ett forskningscentrum för global HRM klickade det direkt. Att förena praktiska erfarenheter från ledande befattningar inom HR i olika företag och organisationer med nyvunna akademiska kunskaper och erfarenheter i uppbyggnaden av CGHRM var något han inte kunde tacka nej till.

I sina nuvarande roller delar han dessutom på sin tid mellan akademi och praktiskt HR-arbete. Dels som universitetslektor och lärare inom Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, dels som HR-lektor inom Västra Götalandsregionen där han arbetar med HR-utvecklingsfrågor.
- Efter mina år som yrkesarbetande inom HR-området har en stark vilja vuxit fram att kunna ge tillbaka olika typer av forskningsresultat, det är egentligen därför jag valde att genomföra forskarutbildningen. Det finns mycket värdefull kunskap som behöver komma bättre till nytta för alla som arbetar med HR-frågor. En viktig förutsättning för att kunna göra detta är att vi skapar mötesplatser där forskare och praktiker möts och här kan CGHRM fylla ett tomrum.

Per delar föreståndarskapet för CGHRM med Linda Corin från Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap och verksamheten är under uppbyggnad. Det kommer att ta några år innan alla pusselbitar fallit på plats.
- Det skall bli spännande att bygga upp denna verksamhet tillsammans med andra institutioner inom akademin, med företag och organisationer samt med alla de som visat intresse för CGHRM. Det känns väldigt inspirerande att få vara en del i uppbyggnadsarbetet.

Det finns ingen liknande centrumbildning i landet så mycket av arbetet blir att prova sig fram men också att hämta inspiration från centrumbildningar inom andra områden. Efter mer än ett halvårs arbete är tre viktiga byggstenar på plats; invigningen är genomförd, styrgruppen, referensgrupperna Advisory Board och delar av Scientific Board är bildade och nu gäller det att få dessa delar att hitta sina roller.
- Som föreståndare kommer vi att vara navet mellan de tre konstellationerna och vi kommer också vara de som ser till att initiera olika utvecklingsaktiviteter samt se till att det finns ett bra informationsflöde inom centrets verksamhet men också ut mot alla som är intresserade av centrets verksamhet.

Forskat på HR
Per läste på P-linjen på Göteborgs universitet i mitten av 90-talet, fick sedan jobb på olika HR-funktioner inom StoraEnso i Hyltebruk, i Göteborgs Hamn samt dåvarande Banverket men funderade samtidigt på framtiden.
- Forskarbanan började intressera mig och jag såg saker ”därute” som skulle vara intressanta att få titta närmare på. När jag upptäckte att väldigt få forskare i Sverige hade tittat på konsekvenserna av förändringskonceptet HR-transformation bestämde jag mig för att försöka starta i gång ett forskningsprojekt och det lyckades!

HR-transformation handlar om att effektivisera och utveckla HR-funktioner till att bli mer värderskapande men Pers och hans kollegors forskning visar att det inte är lika enkelt att förändra som teorierna förespeglar, och dessutom får förändringen stora konsekvenser för linjechefer, något som tidigare inte uppmärksammats i så hög grad. Pers avhandling är en del i ett större forskningsprojekt som bland annat också resulterat i en bok, ”HR-transformation på svenska” som han var medförfattare till.
- Vi fick 2013 pris både för bästa akademiska HR-bok och ”Årets HR-forskning”, vilket var kul men framför allt kändes som ett kvitto på att det var forskning som hade saknats.

Hitta sina former
När tankarna på ett nationellt HR-centrum började ta form blev Per tillfrågad om han ville vara med i arbetet. Hans bakgrund och breda kontaktnät inom både näringslivet och den offentliga sektorn passade väl in. En del av arbetet under uppbyggnaden blir att diskutera formerna för hur centrat ska bedriva sin verksamhet, exempelvis förhållandet mellan de önskemål som näringslivet och centrumets samarbetspartners har och den oberoende forskning som finns på ett universitet.
- Man får skilja på de mer skräddarsydda kunskapsbehov som är efterfrågade av exempelvis näringslivet och offentliga organisationer samt den typ av kunskap som kan ses som mer grundläggande, både för studenter och yrkesverksamma. Via våra referensgrupper kan vi både fånga upp önskemål från praktikerna och samtidigt beakta önskemålen ur ett forskningsperspektiv. Detta behöver inte bli några problem, men jag tror att vi behöver prata om detta så att alla är införstådda med de olika infallsvinklar som finns.

HR-centrumets officiella namn är ”Centrum för global human resource management”, CGHRM och begreppet ”Global” är också mångtydigt. För Pers del har han en mycket bred definition och det är inte enbart svenska multinationella företag som kan förknippas med prefixet global.
- ”Global” kan lika gärna handla om hur en svensk sjukvårdsorganisation ska rekrytera läkare från Spanien, eller hur ett företag eller en organisation ska styra och leda unga medarbetare som har vuxit upp med internet och som har kontakter, kunskaper och vanor som är influerade av alla de globala erfarenheter de bär med sig.

Centrumets aktiviteter
Centrumet finansieras av såväl universitetet som de samarbetspartners som man skrivit avtal med. I dagsläget är budgeten begränsad och verksamheten inriktas i första hand till att medverka till att initiera ny forskning via medfinansiering av arbetet med att ansöka till de större forskningsfinansiärerna i Sverige, t ex Vinnova eller Forte. Dock är den primära uppgiften att vara en mötesplats mellan forskare och praktiker, en väl så viktig uppgift. CGHRM arrangerar flertalet seminarier med olika internationella föreläsare, riktade till både forskare och yrkesverksamma inom HR-området. Seminarierna kommer att genomföras i Göteborg och Stockholm, och på sikt även i andra städer.
- Eftersom vi har ambition att vara ett nationellt centrum vill vi lägga våra aktiviteter på olika platser runt om i landet.

Centrumet växer på sikt
Även om mycket arbete för tillfället är inriktat mot uppbyggnaden har Per en hel del funderingar om framtiden. Tanken om att inrätta Sveriges första HR-professur finns kvar men då kommer det att krävas någon form av större ekonomiskt tillskott eller en donation. Centrumet kan då initiera fler projekt och doktorander kan antas till forskarutbildning. Men det globala perspektivet är också viktigt och särskilt att knyta kontakter med andra forskare världen över för att därigenom kunna dra viktiga lärdomar tillsammans med centrumets intressenter.
- Vi kommer att påbörja ett mer utåtriktat arbete med att bygga upp ett internationellt kontaktnät, både när det gäller andra forskare inom HRM-området men också våra olika samarbetspartners företrädare internationellt. Vi vet att det finns liknande centrumbildningar i England och Holland, men det finns säkert på många andra håll också. Vi har säkert mycket att lära och vi kan också dela med oss av våra erfarenheter.

 

Per Thilander intervjuad av Anders Östebo 2014

Sidansvarig: Maria Persson|Sidan uppdaterades: 2014-11-25
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?